Melkpro Logo

سهیلیه -رامجین ۲۸۰۰متر کل متراژ زمین -قابل تفکیک به چهار قواره ۷۰۰متری

سهیلیه
رامجین
زمین
سنددار
کد فایل:
#539
قیمت: 6 میلیارد و 300 میلیون تومان (برای حداقل متراژ)
قیمت هر متر مربع : 9 میلیون تومان
مساحت: 2,800 متر مربع
(قابل خرید حداقل 700 متر)
سهیلیه - رامجین

۲۸۰۰متر کل متراژ زمین
قابل تفکیک به چهار قواره ۷۰۰متری
قیمت هر قواره 6/300

مدارک سند
جواز ساخت

کنتور برق
چاه آب و سهمیه

تهاتر با واحد و خودرو

**موقعیت عالی و بینظیر جهت ساخت و سرمایه گذاری**
برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.