Melkpro Logo

سهیلیه - روستای اغلان تپه ۸۰۰متر زمین

سهیلیه
اغلان تپه
زمین
کد فایل:
#489
قیمت: 6 میلیارد و 400 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع : 8 میلیون تومان
مساحت: 800 متر مربع
سهیلیه
روستای اغلان تپه

۸۰۰متر زمین

چهاردیواری
دوکله

یک سمت شهرک
یک سمت خ اصلی
قبلیت تفکیک به دو قواره

امکان گرفتن انشعابات قانونی
سندتک برگ

تهاتر با خودرو و واحد مسکونی

موقعیت بینظیر و استثنایی جهت خرید و سرمایه گذاری
برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما در تماس باشید.