Melkpro Logo

کردان شهرک برند چناران 1000 متر زمین

کردان
کردان
زمین
کد فایل:
#569
قیمت: 20 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع : 20 میلیون تومان
مساحت: 1,000 متر مربع
کردان
۱۰۰۰متر زمین
شهرک برند چناران
سند شش دانگ
جواز ساخت
انشعابات روی ملک
تهاتر با خودرو و اپارتمان

موقعیت عالی و بینظیر جهت ساخت و سرمایه گذاری*
برای اطلاعات بیشتر با مشاورین سایت ما در ارتباط باشید.