Melkpro Logo

کوهسار ولیان ۱۲۵ متر زمین

کردان
ولیان
زمین
کد فایل:
#577
قیمت: 1 میلیارد و 250 میلیون تومان
قیمت هر متر مربع : 10 میلیون تومان
مساحت: 125 متر مربع
کوهسار
روستای ولیان
۱۲۵ متر زمین
مدارک تکمیل
انشعابات روی ملک
تهاتر با خودرو

موقعیت عالی و بینظیر جهت ساخت و سرمایه گذاری*
برای اطلاعات بیشتر با مشاورین سایت ما در ارتباط باشید.